Haddock 600 är ett miljövänligt reningssystem av BÅTbottenTVÄTT som reducerar värden med upp till 99,99%. ett effektivt lättskött reningssystem utan dyra serviceavtal!

Läs reportaget om Haddock 600 i tidningen Båtbranschen

Haddock 600 – Reningssystem för Båtbottentvätt

Haddock 600 är ett komplett reningssystem för miljöanpassad båtbottentvätt med robust och lättskött teknik. Välj mellan fristående, mobilt eller färdigmonterat “Plug&Play”-system. Oavsett vilket alternativ du väljer så är systemet busenkelt att sköta själv så inga dyra serviceavtal behövs.

Haddock 600 är smart konstruerad med minimalt antal rörliga delar och i ett mycket korrosionsbeständigt material. Detta gör Haddock 600 till en driftsäker och ekonomisk tvättanläggning som är CE märkt och som lämnar 100% reningsgaranti.

IFAB var först ut på marknaden med ett reningssystem för spolplattor och har under åren ständigt testat och förbättrat systemet så att vi i dag har det absolut effektivaste på marknaden. Vi är stolta över att kunna erbjuda kunden det bästa systemet för båtbottentvätt med garanterat reningsresultat.

Våra filter är specialsydda påsar som samlar upp filtreringsmaterialet och dessa byts enkelt för hand när de är förbrukade. Det tar endast några minuter att göra detta enkla byte och du slipper använda dig av dyra slamsugningsbilar. Filterinsatserna har lång livslängd och klarar mellan 400 upp till 1000 båttvättar. Tack vare vårt välsorterade lager i Göteborg finns snabb tillgång av förbrukningsmaterial.

Oavsett vilket alternativ du väljer så är systemet busenkelt att sköta själv så inga dyra serviceavtal behövs. Alltid med överlägsen kundservice och support förstås!

Vår systemtekniker hjälper till med era frågor och ser till att ni får rätt lösning för ert behov. Installation och provtagningar är även något vi kan hjälpa till med.

Med Miljön i fokus

Det är allmänt känt att tvätt av båtar har förorenat vår känsliga marina miljö under lång tid på olika sätt inte främst av de giftiga båtbottenfärgerna.

Redan år 2011 fick Havs och vattenmyndigheten tillsammans med Naturvårdsverket och Trafikverket i uppdrag av regeringen att ta fram riktlinjer och riktvärden för hur tvätt av båtar bör hanteras. I deras rapport finns klara riktlinjer för utsläppsvärden och tillvägagångssätt för att tvätta båtar.

Vårt filtersystem Haddock 600 klarar galant kraven och de riktlinjer som Havs och vattenmyndigheten har satt upp. Enligt provresultaten 2017 så reduceras värden med 99,99% vilket är glädjande inte främst för miljön. Se Provresultat 2017 för ingående information av analysresultatet. Vi använder oss av ett av Europas mest välrekommenderade laboratorium, Eurofins med säte i Tyskland.

Här kan du läsa mer om Havs -och vattenmyndighetens riktlinjer:

https://www.havochvatten.se/hav/fiske–fritid/miljopaverkan/fritidsbatar/ren-batbotten.html

 LOVA-bidrag

LOVA är lokala vattenvårdsprojekt som kan få stöd av statliga bidrag. Lokala åtgärder för bättre havsmiljö kan få stöd från LOVA-bidraget. Bidraget kan sökas hos länsstyrelsen och går framför allt till kommuner, föreningar och andra sammanslutningar.

Läs mer om LOVA här:

https://www.havochvatten.se/hav/vagledning–lagar/anslag-och-bidrag/havs–och-vattenmiljoanslaget/lova.html