Haddock 600 är ett miljövänligt reningssystem av BÅTbottenTVÄTT som reducerar värden med upp till 99,99%. ett effektivt lättskött reningssystem utan dyra serviceavtal!

 

Läs reportaget om Haddock 600 i tidningen Båtbranschen

 

Haddock 600 – Reningssystem för Båtbottentvätt

MIKROPLASTER      TBT      KOPPAR      IRGAROL      ZINK

Haddock 600 är ett komplett reningssystem för miljöanpassad båtbottentvätt med robust och lättskött teknik. Välj mellan fristående, mobilt eller färdigmonterat “Plug&Play”-system. Oavsett vilket alternativ du väljer så är systemet busenkelt att sköta själv så inga dyra serviceavtal behövs.

Haddock 600 är smart konstruerad med minimalt antal rörliga delar och i ett mycket korrosionsbeständigt material. Detta gör Haddock 600 till en driftsäker och ekonomisk tvättanläggning som är CE märkt och som lämnar 100% reningsgaranti.

IFAB var först ut på marknaden med ett reningssystem för spolplattor och har under åren ständigt testat och förbättrat systemet så att vi i dag har det absolut effektivaste på marknaden. Vi är stolta över att kunna erbjuda kunden det bästa systemet för båtbottentvätt med garanterat reningsresultat.

Våra filter är specialsydda påsar som samlar upp filtreringsmaterialet och dessa byts enkelt för hand när de är förbrukade. Det tar endast några minuter att göra detta enkla byte och du slipper använda dig av dyra slamsugningsbilar. Filterinsatserna har lång livslängd och klarar mellan 400 upp till 1000 båttvättar. Tack vare vårt välsorterade lager i Göteborg finns snabb tillgång av förbrukningsmaterial.

Oavsett vilket alternativ du väljer så är systemet busenkelt att sköta själv så inga dyra serviceavtal behövs. Alltid med överlägsen kundservice och support förstås!

Vår systemtekniker hjälper till med era frågor och ser till att ni får rätt lösning för ert behov.

Provtagning och Analys

Vi utför på uppdrag av kommuner, provtagning av vatten på berörda platser och anläggningar av certifierad behörig personal. Proverna analyseras därefter av ett oberoende laboratorium.

Exempel på våra provresultat:

HAMN A FÖRE                 HAMN A EFTER

och

HAMN B FÖRE                HAMN B EFTER 

För att boka provtagning kontakta oss.

               Spolplatta

Det finns olika sätt att uppföra en spolplatta och vi kan tillgodose en mobil spolplatta med vårt system. Denna mobila spolplatta är ett bra alternativ vid tex platsbrist, eller för mindre hamnföreningar/ båtklubbar, som tvättar färre båtar.

Andra fördelar med en mobil spolplatta är att det inte krävs något bygglov och att det inte blir någon påverkan på mark och miljö. Det går alltså snabbare att vara i drift med en sådan lösning.

Med Miljön i fokus

Det är allmänt känt att tvätt av båtar har förorenat vår känsliga marina miljö under lång tid på olika sätt inte främst av de giftiga båtbottenfärgerna.

Redan år 2011 fick Havs och vattenmyndigheten tillsammans med Naturvårdsverket och Trafikverket i uppdrag av regeringen att ta fram riktlinjer och riktvärden för hur tvätt av båtar bör hanteras. I deras rapport finns klara riktlinjer för utsläppsvärden och tillvägagångssätt för att tvätta båtar.

Vårt filtersystem Haddock 600 klarar galant kraven och de riktlinjer som Havs och vattenmyndigheten har satt upp. Enligt provresultaten reduceras värden med 99,99% vilket är glädjande inte främst för miljön. Se Provresultat för ingående information av analysresultatet.

Här kan du läsa mer om Havs -och vattenmyndighetens riktlinjer:

https://www.havochvatten.se/hav/fiske–fritid/miljopaverkan/fritidsbatar/ren-batbotten.html

 LOVA-bidrag

LOVA är lokala vattenvårdsprojekt som kan få stöd av statliga bidrag. Lokala åtgärder för bättre havsmiljö kan få stöd från LOVA-bidraget. Bidraget kan sökas hos länsstyrelsen och går framför allt till kommuner, föreningar och andra sammanslutningar.

Läs mer om LOVA här:

https://www.havochvatten.se/hav/vagledning–lagar/anslag-och-bidrag/havs–och-vattenmiljoanslaget/lova.html