SÅ FUNGERAR FILTERSYSTEMET

Så fungerar systemet

 

1.    Spolplatta 

Det förorenade vattnet rinner ner från spolplattan till en spolränna med skiljevägg där stora partiklar så som snäckskal, sten mm fastnar.

2.    Pumpbrunn

 Från spolplattan rinner vattnet vidare till en pumpbrunn där en dränkbar pump med nivå vippa pumpar vattnet vidare.

3.    Trekammarbrunn

Vattnet pumpas in i trekammarbrunnen (Steg1: Rening) I första kammaren doserar en doserpump in Metalsorb+ som får vattnet att börja sedimentera och falla till botten av tanken, vattnet fortsätter sedan över till kammare 2 och 3 där det fortsätter att sedimentera. I den tredje kammaren kan en nivåstyrning kopplas som ger signal till filteranläggningen när denna är full.

4.    Haddock 600 Filtersystem

Från trekammarbrunnen suger en membran pump vattnet in i filtersystemet. Vattnet passerar först igenom en filterpåse som filtrerar bort större partiklar än 0,010mm. Vattnet leds sedan igenom fyra stycken serie kopplade kolfilter som filtrerar bort miljöfarliga ämnen så som Zink, Koppar, Irgarol och TBT. Den exakta konfigurationen av systemet skräddarsys efter kundens förutsättningar för att få en så bra filtrering som möjligt.

Efter filtreringen går det rena vattnet sedan vidare direkt ut i avloppet eller ut i havet/sjön.

För mer information om hur Haddock 600 fungerar och vad som skulle passa bäst för er, kontakta oss så ska vi hjälpa er hitta en bra lösning.